Dedal Budownictwo
Google+ Facebook Instagram

Nadzór Budowlany

Firma świadczy usługi Kierownika Budowy - prowadzimy budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, usługowych, ale także hal przemysłowych i magazynowych. Rolę kierownika budowy oraz jego podstawowe zadania reguluje Prawo Budowlane, które jest dla nas wyznacznikiem działalności. Jako przykładowe obowiązki Kierownika Budowy ustawa Prawo Budowlane wymienia: prowadzenie dokumentacji budowy; zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu; zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę; realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

Nasze działania obejmują również:

Współpraca z nami zaczyna się od spotkania, na którym zapoznajemy się z projektem budowlanym, następnie doradzamy Państwu, które etapy budowy warto skontrolować oraz wyjaśniamy ewentualne wątpliwości techniczne.

W trakcie trwania budowy kontrolujemy prowadzone prace budowlane na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności prace budowlane ulegające zakryciu lub zanikające. Poszczególne etapy kontroli są ustalane z Państwem już na początku lub w trakcie trwania budowy. Głównymi etapami budowy na jakich powinniśmy być to: kontrola zbrojenia fundamentów; kontrola izolacji przeciwwilgociowych; kontrola zbrojenia stropu; kontrola wieńca i rdzeni ścian kolankowych; kontrola konstrukcji dachu; zakończenie budowy.

Podczas kontroli poszczególnych etapów budowy wszelkie nieprawidłowości są od razu zgłaszane do Państwa oraz do wykonawcy robót.

W razie potrzeby są także zapisywane w dzienniku budowy lub w oddzielnym protokole wraz z podaniem terminu usunięcia nieprawidłowości. Podczas wizyt na budowie dziennik budowy jest na bieżąco uzupełniany. W razie potrzeby, jesteśmy w stałej współpracy z geodetą, elektrykiem z uprawnieniami oraz dobrymi i sprawdzonymi firmami budowlanymi.

Nadzór Budowlany

Nadzór Budowlany

Firma świadczy usługi Kierownika Budowy - prowadzimy budowy budynków mieszkalnych ...

Czytaj więcej

Odbiory budynków i mieszkań

Odbiory budynków i mieszkań

Na szeroką skalę zajmujemy się także pomocą w odbiorach. Wskazujemy wady budynku lub mieszkania ...

Czytaj więcej

Kosztorysowanie

Kosztorysowanie

Wykonujemy wszelkie rodzaje kosztorysów: inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, szacunkowe.

Czytaj więcej

Świadectwa Energetyczne

Świadectwa Energetyczne

Oferujemy wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej czyli tzw. Certyfikatu energetycznego dla budynków jednorodzinnych,

Czytaj więcej

Projektowanie

Projektowanie

W najbliższej przyszłości planujemy poszerzyć zakres oferowanych Państwu usług o projektowanie budowlane. 

Czytaj więcej

Dedal Budownictwo
Rekomendacje
Nasi Partnerzy
1
2
3
Copyright © 2016 Dedal Budownictwo