Dedal Budownictwo
Google+ Facebook Instagram

Odbiory budynków i mieszkań

Na szeroką skalę zajmujemy się także pomocą w odbiorach. Wskazujemy wady budynku lub mieszkania, które są niezgodne z Polskimi Normami, przepisami techniczno-budowlanymi, a także z umową podpisaną ze sprzedającym. Pozwala to uniknąć w późniejszym okresie dodatkowych kosztów i problemów związanych z wykończeniem. Na koniec w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej sporządzona zostaje opinia techniczna zawierająca listę wykrytych wad budowlanych. Podczas odbioru sprawdzamy min.: tynki; posadzki; stolarkę okienną i drzwiową; obróbki blacharskie; elementy balkonów; stan ogólny instalacji sanitarnych; stan ogólny instalacji elektrycznych; wysokość pomieszczeń; powierzchnię użytkową.

Odbiory wykonujemy w oparciu o Polskie Normy:

Nadzór Budowlany

Nadzór Budowlany

Firma świadczy usługi Kierownika Budowy - prowadzimy budowy budynków mieszkalnych ...

Czytaj więcej

Odbiory budynków i mieszkań

Odbiory budynków i mieszkań

Na szeroką skalę zajmujemy się także pomocą w odbiorach. Wskazujemy wady budynku lub mieszkania ...

Czytaj więcej

Kosztorysowanie

Kosztorysowanie

Wykonujemy wszelkie rodzaje kosztorysów: inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, szacunkowe.

Czytaj więcej

Świadectwa Energetyczne

Świadectwa Energetyczne

Oferujemy wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej czyli tzw. Certyfikatu energetycznego dla budynków jednorodzinnych,

Czytaj więcej

Projektowanie

Projektowanie

W najbliższej przyszłości planujemy poszerzyć zakres oferowanych Państwu usług o projektowanie budowlane. 

Czytaj więcej

Dedal Budownictwo
Rekomendacje
Nasi Partnerzy
1
2
3
Copyright © 2016 Dedal Budownictwo