Dedal Budownictwo
Google+ Facebook Instagram

Świadectwa Energetyczne

Oferujemy wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej czyli tzw. Certyfikatu energetycznego dla budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, usługowych i innych. Dokument ten jest aktualnie niezbędny do uzyskania pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu budowy.

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Podstawą do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

Nadzór Budowlany

Nadzór Budowlany

Firma świadczy usługi Kierownika Budowy - prowadzimy budowy budynków mieszkalnych ...

Czytaj więcej

Odbiory budynków i mieszkań

Odbiory budynków i mieszkań

Na szeroką skalę zajmujemy się także pomocą w odbiorach. Wskazujemy wady budynku lub mieszkania ...

Czytaj więcej

Kosztorysowanie

Kosztorysowanie

Wykonujemy wszelkie rodzaje kosztorysów: inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, szacunkowe.

Czytaj więcej

Świadectwa Energetyczne

Świadectwa Energetyczne

Oferujemy wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej czyli tzw. Certyfikatu energetycznego dla budynków jednorodzinnych,

Czytaj więcej

Projektowanie

Projektowanie

W najbliższej przyszłości planujemy poszerzyć zakres oferowanych Państwu usług o projektowanie budowlane. 

Czytaj więcej

Dedal Budownictwo
Rekomendacje
Nasi Partnerzy
1
2
3
Copyright © 2016 Dedal Budownictwo